TEL:09025000181

ضد یخ

در گذشته بیشتر از آب خالص برای انتقال حرارت داخلی موتور به رادیاتور استفاده می‌شد. …

استپر موتور

در خودروهای درون سوز انژکتوری قطعات زیادی وجود دارد تا بهترین خروجی را در اختیار …

کایوکا

یک شرکت تولید روبات صنعتی در آلمان است که در سال ۱۸۹۸ پایه‌گذاری گشت. تولیدات …